Вхід до електронного кабінету

Електронна пошта * ?
Оберіть центр сертифікації ключів: ?
Оберіть файл з особистим ключем ?
Пароль захисту ключа: ?
Перетягніть або виберіть
файл(и) з сертифікатом(ами)
(зазвичай, з розширенням cer, crt)

Обрані сертифікати:
Сертифікати відкритого ключа не обрано